SANKAN

SANKAN Sp. z o.o.

72-510 Płocin 10A


NIP 986 025 97 88 REGON 523970481 KRS 0001009060

tel. +48 500 700 347 E-mail: biuro @ sankan.pl

Zakres Prac | Kontakt

SANKAN firma specjalizuje się w wykonywaniu instalacji hydraulicznych zarówno wewnątrz budynków jak i instalacji i sieci zewnętrznych.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszej wykwalifikowanej kadry i pracowników w wykonywaniu instalacji i sieci sanitarnych jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu.

Wykonujemy:
  Sieci Sanitarne
 • Sieci Kanalizacyjne
 • Sieci deszczowe
 • Sieci wodociągowe
 • Sieci Gazowe
 • Sieci teletechniczne

  Wynajem sprzętu budowlanego
 • Koparko-Ładowarki
 • Ładowarki
 • Koparki gąsienicowe 3-22 ton
 • Koparki kołowe 14-20 ton
 • Wywrotki 3-osiowe
  Roboty ziemne i drogowe
 • Wykopy pod budynki
 • Instalacje pod posadzkowe
 • Przyłącza wod-kan i Gaz
 • Niwelacja terenu
 • Drogi, chodniki, place parkingowe
 • Zagospodarowanie terenu

  Odwodnienia terenu
 • Nasza firma specjalizuje się w pracach ziemnych wymagających odwodnienia terenu
 • Posiadamy własne agregaty odwodniające wraz z zestawami igłofiltrów
  Instalacje hydrauliczne wewnętrzne
 • Centralnego ogrzewania
 • Zimnej i ciepłej wody
 • Kanalizacyjne
 • Podciśnieniowe
 • Klimatyzacyjne freonowe
 • Wody Lodowej
 • Gazowe
 • Przeciwpożarowe
 • Kotłownie
 • Wentylacja Mechaniczna
 • Wentylacja oddymiająca
 • Pompy ciepła
Dzięki wykwalifikowanej kadrze i doskonale wyszkolonej załodze jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu, i wykonać instalację wewnętrzną jak i zewnętrzną łącznie z przyłączami, sieciami, drogami i chodnikami oraz zagospodarowaniem terenu, we wszystkich rodzajach budynków zarówno mieszkaniowych jak i przemysłowych, w terminie i zgodnie z oczekiwaniami Inwestora, dopasowując się do tempa i harmonogramu wykonywanych prac.

Wykonujemy wszystkie roboty instalacyjne samodzielnie, zgodnie z projektem i wolą Inwestora bez zbędnego angażowania kadry budowlanej. Rolą Inwestora jest kontrola i odbiór wykonanych prac.

Nasi pracownicy posiadają pełne umiejętności i szkolenia do wykonywania wszelkiego typu instalacji hydraulicznych we wszystkich dostępnych na rynku systemach instalacyjnych – zgrzewanych, prasowanych, spawanych, lutowanych, skręcanych i innych.

Posiadamy wszystkie niezbędne narzędzia do zrealizowania zadania którego się podejmujemy, nie korzystamy z wypożyczalni co znacząco skraca proces produkcji.

Nie jest nam obce wykonywanie skomplikowanych sieci zewnętrznych w trudnym, nawodnionym czy bagnistym terenie.

Naszą codziennościa jest też sprostanie zadaniu wykonania kompleksowo instalacji sanitarnych w obiekcie do 400 mieszkań i terminie do 12 miesięcy bez angażowania dodatkowych podwykonawców - dysponujemy odpowiednim zapleczem własnych wysoko wykwalifikowanych pracowników.Posiadamy kompletny niezbędny park maszynowy jak i logistyczny do realizacji zadania. W skład naszego wyposażenia maszyn wchodzą między innymi:
 • Koparki zarówno kołowe jak i gąsienicowe od 3 do 24 ton
 • Ładowarki od 5 do 18 ton
 • Koparko-Ładowarki - na dużych równych kołach
 • Samochody ciężarowe od 7,5 do 40 ton
 • Zageszczarki, walce, kompresory, pompy, zgrzewarki, szalunki
 • Wyciszone agregaty pompowe z igłofiltrami do odwadniania terenu wykopu i budowy
 • Zaplecze kontenerowe magazynowe i biurowe
 • Niezbędne narzędzia do robót instalacyjnych wraz z zapleczem do własnej produkcji kanałów wentylacyjnych


Zapraszamy do współpracy!

Copyright 2019-2022 © SANKAN